Antal nervceller i hjärnan

En vuxen människas hjärna innehåller drygt 100 miljarder nervceller… Det blir många kopplingar det. Visste du att när du använder hjärnan och utmanar den med nya saker, skapas nya kopplingar och din tankeförmåga utvecklas…